Friday, November 18, 2011

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana/
dengan kata yang tak sempat diucapkan api kepada kayu/
yang menjadikannya abu//
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana/
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan/
yang menjadikannya tiada//

Sapardi Djoko Damono

Thursday, November 17, 2011

-----------------------

 
 
 
Nikon fm10 + luck shd 100

Followers

 
Twitter Facebook Tumblr Last FM Flickr